Energideklaration/Energibesiktning

Skaraborgs Fukt & Byggnadsmiljö AB är ett ackrediterat företag med energiexpert som utför energibesiktningar och upprättar energideklarationer för byggnader.

Då Skaraborgs Fukt & Byggnadsmiljö AB är ansvarigt för de uppgifter som lämnas i en energideklaration samt för att kunna ge eventuella förslag på relevanta energibesparingsförslag, föregås alltid energideklarationen av ett personligt besök/besiktning i avsedd byggnad och möte med fastighetsägaren.

Efter att nödvändiga uppgifter samlats in, beräknas byggnadens energiprestanda och eventuella effektiviseringsförslag presenteras och dokumenteras. Energideklarationen sänds sedan in till Boverket.

Energiberäkning

En energiberäkning tar fram en byggnads förväntade specifika energianvändning. Att en sådan beräkning utförs är ett krav vid t.ex. nybyggnation.

Beräkningen utförs med hjälp av ett validerat och testat energiberäkningsprogram.

« Tillbaka

Intresseanmälan för energideklaration

Önskas kontakt eller offert på energideklaration tag kontakt via telefon, e-post, eller fyll i vårt formulär.

 Enfamiljshus (1-2 lägenheter)
 Flerfamiljshus (fler lägenheter)

© 2008-2013 SFBM  |  Design: Larssonline Webbdesign