Fukt och mögel

Fukt och mögelproblem är ett ganska vanligt bekymmer i våra byggnader. Kända riskkonstruktioner är bl.a. krypgrunder, äldre betongplattor på mark, dåligt dränerade källare, vindar på självdragsventilerade 1 ½-planshus m.m.

Problemen i byggnader kan yttra sig på flera sätt. Från kraftiga rötsvampsskador av äkta husvamp (serpula lacrymans) eller att det luktar konstigt, lukt sitter i kläder, upplever obehag, blir sjuk av att vistas i byggnaden m.m.

Misstänker man att det finns fukt eller mögelproblem i en byggnad bör en fuktutredning utföras.

En utredning kan givetvis även utföras för att kontrollera att det inte finns fuktproblem i en byggnad eller byggnadskonstruktion.

För att utreda orsaken till samt omfattningen av ett fuktrelaterat problem i en byggnad eller byggnadskonstruktion, krävs kunskap och erfarenhet av byggnadsätt, konstruktion, byggnadsmaterial och framförallt fuktmetodik.

Det krävs även förmåga att på ett begripligt sätt förklara och presentera utfallet av en utredning i ett skrivet protokoll.

Skaraborgs Fukt och byggnadsmiljö AB har denna kunskap och erfarenhet.

Ofta krävs provhåltagningar i misstänkta byggnadskonstruktioner samt ett flertal fuktmätningar, för att kunna komma fram till ett resultat.

Har man kunnat konstatera konstruktionens utförande samt med hjälp av fuktmätningar bevisa eventuell orsak till ett fuktproblem, kan relevanta åtgärdsförslag presenteras.

Givetvis utförs även enklare inspektioner och fuktmätningar som t.ex. i krypgrundar, betongplattor, vindar m.m.

« Tillbaka

© 2008-2013 SFBM  |  Design: Larssonline Webbdesign